Wat doet de Efficiency Office(r)?

Het is de taak van de Efficiency Office om

De manier waarop mensen werken is vaak het resultaat van processen die ooit om een welbepaalde reden werden ingevoerd en die de tand des tijds hebben doorstaan.
Vaak echter is die reden van ontstaan al lang verdwenen of al lang niet meer relevant.

Ook tools worden door de jaren ingevoerd om welbepaalde noden in te vullen en om bepaalde activiteiten te automatiseren.  
Het resultaat is vaak een verzameling van tools, elk met een eigen look & feel, die aan elkaar werden “gelijmd” of één tool die niet alle noden afdekt.

EXERTI_processen-crop
Back To Top

Efficiency Office is een product van Exerti.

Hoe kan je ons bereiken?

Dorpstraat 4
2520 Emblem
Telefoon: +32 (0)15 25 26 19
E-mail: efficiency-office@exerti.com